Design1

Think Like A Zebra heeft in 2016 een nieuwe website laten maken maar deze was niet optimaal vindbaar. DevelopID heeft het domein onderzocht en in een adviesrapport beschreven op welke punten winst was te behalen. Door meer pagina´s aan de website toe te voegen, content te verdelen en herstructureren ontstonden er mooie kansen.

Daarnaast is er een complete Facebookstrategie opgezet en heeft DevelopID niet alleen de content gemaakt, maar heeft deze ook vormgegeven.